Den röda tråden mellan konst och liv

Av Cristina Karlstam

Den mångsidige Geismar med sin stora bredd i fråga om tekniker, material, uttryckssätt och tilltal lyckas hålla samman sina olika aspekter av detta att göra konst likt en schaman/konstnär/trollkarl, skriver Cristina Karlstam.... Läs mer